Top 8 - Wolkenland

Wolkenland

Wolkenland is de benaming voor een jeugdherberg en het omliggende bosperceel. Het bevindt zich op een kilometer ten zuidoosten van Beek, nabij uitspanning ‘t Peeske.

Het oorspronkelijke Wolkenland was een villa en werd in 1919 gebouwd door de kunstschilder Carl Imanuel Leberecht Garschagen. Hij vertrok in september 1921 en verkocht de villa aan freule Amelia Jacqueline Aimee Brantsen. Zij liet een hekwerk om het hele perceel aanleggen, met drie metalen poortjes als toegang. Een van deze poortjes is nog steeds terug vinden in het bos achter Wolkenland. Verder beschermde ze zichzelf met diverse bouviers en schnauzers, die hun vaste routes liepen langs het hekwerk door het bos. De villa werd in 1931 door brand verwoest en een jaar heropgebouwd als jeugdherberg van het Amsterdams Lyceum.

Op 26 december 1944 werd de toenmalige jeugdherberg door Britse jachtbommenwerpers met raketten in brand geschoten, waarschijnlijk omdat er zich een radarpost van de Luftwaffe bij het gebouw bevond. Na de Tweede Wereldoorlog werd de jeugdherberg weer opgebouwd. Nog steeds komen er in de warmere maanden bijna wekelijks leerlingen van het Amsterdams Lyceum hier op kamp.

Achter Wolkenland stond vanaf de jaren ’50 van de 20e eeuw een uitkijktoren, als onderdeel van de luchtbescherming in de Koude Oorlog. Veel jonge Berghenaren moesten in ploegendiensten op deze toren posten en uitkijken naar vliegtuigen van de Warschaupactlanden. Later, toen radar de uitkijktorens als militair waarschuwingssysteem overbodig maakte, werd deze toren gebruikt als brandtoren. Tijdens droge zomers konden zo eventuele bosbranden tijdig ontdekt worden. In de jaren ’90 werd deze toren afgebroken, omdat jeugdigen er stiekem inklommen en het daarom te gevaarlijk werd. Bovendien was de bosbrandcontrole inmiddels vervangen door vliegtuigjes vanaf vliegveld Deelen bij Arnhem.