Top 6 - De Keurvorstenheuvel

De Keurvorstenheuvel

Over de naamgeving van de Keurvorstenheuvel is niet veel met zekerheid bekend, maar men kan er van uitgaan dat dit stuk bos eigendom is geweest van een van de Duitse Keurvorsten die ondermeer in Kleef zitting hadden.

Vanaf de Keurvorstenheuvel heeft men grote kans om een havik te spotten. De havik is een roofvogel die een spanwijdte van 70 cm lang kan bereiken. Omdat de havik relatief snel is, zijn zijn hoofdprooien duiven en vlaamse gaaien. Maar ook eksters en andere kraaiachtigen vormen voor hem een niet te versmaden hapje. In een bosterrein met veel dekking jaagt de havik vanaf een zitplaats of vanuit een lage vlucht om zijn prooi te verrassen. Hij kan daarbij snelheden van wel 80 km/h ontwikkelen. Als er jongen uitgebroed worden zal een moederhavik er niet voor terugdeinzen om zelfs mensen aan te vallen, een fenomeen waar de laatste jaren al diverse joggers en wandelaars zelf getuige van waren.

Ook de raaf voelt zich thuis rond de Keurvorstenheuvel. Deze kraaiensoort is veel groter dan de gewone zwarte kraai en de roek. Hij kan wel een spanwijdte tot 1,20 meter bereiken. Raven zijn daarbij ook zeer intelligente dieren. Het is bekend dat ze gereedschap gebruiken, zoals stokjes, om insecten uit holen te peuteren of stenen om noten te kraken. Ook kan hij goed geluiden imiteren. Veel boerenkinderen hadden vroeger een raaf als huisdier. Het is een alleseter maar leeft vooral van kleine knaagdieren, insecten en larven. Maar ook jonge vogels staan op zijn menu.