Top 18 - Galgenberg

Galgenberg

De Galgenberg is een heuvel tussen ‘s-heerenberg en Zeddam. Blijkens oude tekeningen en kaarten stond hier een wipgalg, een galg die met een contragewicht werkte.

Men heeft lang verondersteld dat de wipgalg als symbool diende van het recht der criminele justitie van de heren en graven van Bergh en vooral bedoeld zou zijn geweest voor intimidatie van eigen inwoners en bezoekers. Uit onderzoek door streekhistoricus John Thoben blijkt er echter wel terdege gebruik van gemaakt te zijn. Ook de brandstapel waartoe de vermeende heks Mechteld ten Ham in 1605 is veroordeeld, stond waarschijnlijk op de Galgenberg. Mechteld was wanhopig omdat ze beschuldigd werd van hekserij door bijgelovige mensen die haar teruggetrokken gedrag niet vertrouwden. Om zich te zuiveren van alle blaam verzocht ze de Berghse magistraten om een gerechtelijke uitspraak. Ze was er van overtuigd dat dan bewezen zou worden dat ze geen heks was. De beschuldigingen zou ze bij een eerlijk proces kunnen weerleggen. Ze hoopte ook op de steun van de graaf en de magistraten. Tijdens de folteringen sloeg ze echter door en gaf toe aan alle haar ten laste gelegde beschuldigingen. Onder toeziend oog van de burgerij, de gerechtsdienaren en andere belangstellenden ontstak de beul op 25 juli 1605 de brandstapel, waarop Mechteld ten Ham aan een paal stond vastgebonden. Dit alles vond zoals gezegd waarschijnlijk plaats op de Galgenberg.
Elk jaar wordt Mechteld in ’s-Heerenberg herdacht tijdens het Mechteld ten Ham Weekend, altijd in het laatste weekend van augustus.