Top 15 - Slangenbult

Slangenbult

De Slangenbult is de benaming voor een tot dertig meter hoge en honderden meters lange zandduin, gelegen aan de voet van de Hulzenberg, die met zijn 85 meter boven NAP een van de hoogste toppen van het Bergherbos is.

De Slangenbult heeft zijn naam te danken aan de hazelwormen die hier veelvuldig voorkomen. Deze hazelwormen werden vroeger vaak aangezien voor slangen. Naast de zeldzame hazelworm is ook de zandhagedis hier thuis. In de jaren ’70 waren er plannen om voor de zandwinning de Slangenbult geheel af te graven, maar dit is door de steeds grotere bewustwording bij de mens voor het milieu gelukkig voorkomen. Deze belangrijke habitat voor de reptielen is daarmee gelukkig behouden gebleven.

Stokkumse slangen
De ‘Stokkumse slang’; de hazelworm, is doorgaans bruin van kleur en bereikt een lichaamslengte van ongeveer 45 centimeter. Jongere dieren zijn lichter van kleur en hebben donkere lengtestrepen, oudere exemplaren zijn soms gevlekt. Net als andere soorten uit de familie hazelwormen lijkt de hazelworm zoals gezegd meer op een echte slang dan op een typische hagedis. Het lichaam draagt geen poten en is langwerpig en cilindrisch van vorm. Door de gewoonte vaak de tong uit te steken wordt de gelijkenis met een slang nog eens versterkt. Belangrijke verschillen tussen een hazelworm en een slang zijn de relatief stijve voortbeweging, de tong die niet sterk gevorkt is en de beweegbare oogleden van de hazelworm. Net als andere Europese hagedissen is de hazelworm volkomen ongevaarlijk en bovendien erg schuw; bij verstoring vlucht het dier snel weg.