Top 13 - Eltenberg

Eltenberg

De Eltenberg is de heuvel die samen met de heuvels van het Montferland het stuwwalcomplex vormt dat achtergebleven is na het Salien, de een na laatste ijstijd. De heuvel ligt op Duits grondgebied, maar was vanaf 1949 even Nederlands grondgebied als deel van het toenmalige drostambt Elten. In 1963 werden Elten en omgeving weer terug gegeven aan West-Duitsland.

De Eltenberg is 82 meter hoog en van vele kilometers ver te herkennen aan de karakteristieke toren van de stiftkerk van de heilige Sint Vitus. Bovenop de berg is ook de ‘Drususbrunnen‘ te bezichtigen. Deze waterput is 57 meter diep en werd in 980 gebouwd als watervoorziening voor de vrouwenabdij. Tot de Eltenberg in 1931 werd aangesloten op het waterleidingnetwerk was dit de enige watervoorziening voor de bewoners op de heuvel.

Achter de kerk zijn twee uitzichtpunten, waar u bij de eerste een ruim uitzicht op Emmerik en de Rijn heeft. Iets verder ziet men aan de overzijde van het het Rijndal de oude stad Kleef met zijn karakteristieke Zwanenburcht, die een hoofdrol speelt in de opera Lohengrin van Wagner.

Op de Eltenberg kunnen liefhebbers van stinzenplanten zich in de vroege lente verheugen. Er groeit o.a. bosannemoon, salomonszegel en aronskelk. Stinzenplanten vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten en horen van oorsprong thuis op oude buitenplaatsen en op de oude ‘stinzen’ (landhuizen) in Friesland. Zij zijn daar al eeuwen geleden geplant. Daar zijn ze verwilderd en door de jaren heen op diverse plekken ingeburgerd.

Voor trekvogels is de Eltenberg een belangrijk navigatiepunt. De vogels koersen instinctief op de heuvel af en proberen er boven hoogte te winnen. Zo krijgen ze genoeg speling om aan het volgende stuk van de tocht te beginnen: over de Rijn en verder naar het zuiden. Het aan de voet van de berg gelegen meertje en riviertje de Wildt is een ideale plek voor de visarend. Sinds enige jaren worden de overtrekkende roofvogels systematisch geteld. Spectaculaire aantallen komen voor onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld na een lange periode van slecht weer: lage temperatuur, veel regen en harde wind. De vogels wachten dan en besluiten onafhankelijk van elkaar om op pad te gaan. De hoogte van de Eltenberg is daarbij een mooie plek om overzicht te houden en aan te sterken. Ook wordt hier door veel trekvogels gerust om bij te tanken en zich te goed te doen aan de besdragende struiken.