Top 11 - Hoge Heide

Hoge Heide

De Hoge Heide is een heidegebied, geheel omringd door bos. Vanaf dit punt heeft u uitzicht op de kerktorens van Elten, Hoog- Elten en Hüthum.

Op de Hoge Heide komen veel diersoorten voor die kenmerkend zijn voor een heidegebied, zoals de zandhagedis, de hazelworm, de gladde slang en de adder. Langs het smalle wandelpad op de Hoge Heide heeft men tijdens zonnige dagen grote kans om zandhagedissen te zien; ze zitten naast het pad in de heide of tussen takkenhopen te zonnen. De groene zijn de mannetjes en de bruine de vrouwtjes. Om het leefgebied van al deze diersoorten te vergroten heeft Natuurmonumenten in 2007 een zogenaamde reptielencorridor gerealiseerd: een verbinding tussen verschillende heidegebieden aan de oostelijke kant van het Bergherbos. Met behulp van vrijwilligers en de inzet van schapen wordt de corridor vrij van beplanting gehouden, zodat er een geschikt leefklimaat voor reptielen is ontstaan en inteelt binnen de diverse soorten voorkomen wordt.

Tussen de hoger gelegen vrijstaande kleinere eikenbomen is misschien de boompieper te ontdekken. Deze vogel klimt eerst hoog de lucht in en laat zich dan al fluitend als een parachuutje weer zakken. Ook roofvogels als de wespendief en de havik voelen zich hier op de grens van bos en hei thuis. Een dassenburcht is in de buurt en er zijn altijd diverse grondwespennesten te vinden. Ga eens een kwartiertje op de bank midden in het gebied zitten en geniet van de prachtige omgeving.