Vogels spotten

Vanaf deze plek kan je erg goed vogels spotten. In de afwisselende omgeving met een open veld met bremstruiken, een oeverzwaluwwand en de bosrand voelen veel vogelsoorten zich thuis. Raaf, klapeksters, geelgors, houtsnip, oeverzwaluwen en zanglijster; met wat geluk en geduld zie of hoor je ze vanaf dit punt.