St. Vitus kerk

De Sint-Vituskerk was, en is nog steeds, een zeer herkenbaar punt voor de wijde omgeving van de Eltenberg. In de barokke Kleefse Tuinen en de plantage bij Kasteel Huis Bergh liggen zichtassen, vanwaar je prachtig uitkijkt op de Sint-Vituskerk.

De kerk behoorde tot het voormalige vrouwenstift Elten, dat door graaf Wichmann in 966 werd gesticht. De kerk is hierdoor al ruim duizend jaar aanwezig op de Eltenberg.  De bijbehorende abdij en de kerk werden gewijd aan de heilige Vitus. De huidige kerk dateert uit 1677, al is een deel ervan in de jaren zestig van de vorige eeuw gerenoveerd door oorlogsschade. Mede door financiële steun van Dhr. J. van Heek, toenmalig eigenaar van Kasteel Huis Bergh, kon de kerk in 1967 in de huidige staat worden opgeleverd.