Motte Montferland

Mot op de Motte

Motte Montferland, rond het jaar 1000 opgeworpen, is de grootste motte van Nederland. Een motte is een door mensenhanden opgehoogde natuurlijke heuvel. Op het plateau zijn resten gevonden van 5,5 meter dikke muren van een mogelijk nooit voltooide tufstenen toren. Mogelijk was dit de motte van het voormalige Kasteel Upladen, die waarschijnlijk uit de 9e of 10e eeuw stamde.

De oudst bekende bewoners waren een nicht van de Otto II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, en haar man. Hun vermeende wandaden leiden in 1016 tot een beleg en verwoesting van de burcht. Anderen nemen kort daarna de strategische plek opnieuw in gebruik, getuige de resten van een imposante toren. Met zijn 5,5 meter dikke muren, opgebouwd uit resten van Romeinse ruïnes, de dikste muren van Nederland. Begin 15de eeuw komt de ‘berg’ in bezit van de Heren van Bergh die er hun verzameling exotische dieren huisvesten. De graven van den Bergh lieten op deze plek in 1565 een jachthuis bouwen. Tegenwoordig vind je er terras/restaurant/hotel Het Montferland, maar nog steeds is de jachtkamer van de heren van Bergh zichtbaar.