Het project

Het project

Natuurmonumenten, stichting Huis Bergh, Stadt Emmerich am Rhein en de gemeente Montferland werkten afgelopen https://xjobs.org/ 3 jaar samen in het grensoverschrijdende project ‘Zicht op heden en verleden’. De projectpartners hebben zich gezamenlijk ingezet om de kwaliteit van de gebieden gelegen op en rond de stuwwal van de Elterberg (DE) en het Bergherbos (NL) te verhogen, ze beter met elkaar te verbinden en toeristisch beter op de kaart te zetten.

Er werd geïnvesteerd in herstel en ontwikkeling van belangrijke natuurwaarden, cultuurhistorie en belevingsmogelijkheden. Zo werden er maatregelen uitgevoerd om het open heide gebied te herstellen en uit te breiden, de ontwikkeling van inheems loofbos te bevorderen, de kwaliteit van de reptielencorridor te verbeteren en om bronnen, oude drinklepels en de beekloop van de Sprung te herstellen. Ook werd onderzocht hoe en op welke manier de door de autosnelweg A12/A3 doorsneden deelgebieden ecologisch beter met elkaar kunnen worden verbonden.

Tussen Elten en Beek liggen op de stuwwal diverse unieke militaire relicten uit de eerste en de tweede wereldoorlog. Het betreft onder andere loopgraven en bunkerresten. Deze bijzondere elementen uit de geschiedenis zijn beter zichtbaar gemaakt, hersteld en beleefbaar gemaakt door de aanleg van een grensoverschrijdende cultuurroute.

De uit de middeleeuwen daterende motte op de top van de heuvel Montferland is gerestaureerd en vanuit Huis Bergh en Hoch Elten zijn historische zichtlijnen hersteld. De monumentale ingangspartij van Huis Bergh van Bentheimer- Baumberger zandsteen is vervangen naar het voorbeeld van 1701.

Om de toegankelijkheid van het gebied te verbeteren zijn parkeervoorzieningen verbeterd en toegangslocaties voorzien van goede informatie. Ook zijn bestaande wandel, fiets- en ruiterroutes aan weerszijden van de grens meer met elkaar verbonden en hebben deze een eenduidige bewegwijzering gekregen. Enkele uitzichtpunten zijn hersteld en er zijn twee natuurobservatiepunten gerealiseerd.

Het aanbod aan speelmogelijkheden voor kinderen is uitgebreid door uitbereiding van het speelbos bij ’t Peeske en de aanleg van een belevingspad. In Hoch Elten is een ontmoetingsplaats gecreëerd, de parkeervoorziening verbeterd en de camperplaats vernieuwd.

De subsidieaanvraag die de partners gezamenlijk hebben ingediend is goedgekeurd, waardoor afgelopen jaren voor circa 2 miljoen euro is geïnvesteerd in het gebied. De helft van de middelen stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast leverden ook de nationale INTERREG-partners (de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Noordrijn-Westfalen en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) en de regionale betrokken partijen een financiële bijdrage. De eigen bijdrage van de deelnemende partijen samen bedraagt in totaal 25% van de omvang van het project.